Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 165501
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

Informacja o szkołach ponadpodstawowych oraz punktach informacyjnych

Baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – rekrutacja do szkół

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html

Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne,

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punkt-informacyjny-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html

a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach wszkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.