Kalendarium

Środa, 2019-11-13

Imieniny: Arkadii, Krystyna

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 144807
  • Do końca roku: 48 dni
  • Do wakacji: 226 dni

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

            19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019. Za nami rok ciężkiej pracy, wielu doświadczeń i wspólnie przeżytych chwil.

            Na początek zostali nagrodzeni wszyscy uczniowie klas 0 - III. Następnie oddział przedszkolny sześciolatków pożegnał piosenką swoją wychowawczynię p. Agnieszkę Perzynę, która usłyszała także słowa wdzięczności za swoją pracę od rodziców. Opiekunowie świetlicy, p. Anna Wojda i p. Emilia Pieńczuk nagrodzili wzorowych "Świetliczaków" oraz najbardziej aktywnych graczy w Klubie gier planszowych: Wy-gracie. Uczniowie klasy III wprowadzili wszystkich w nastrój tęsknoty za latem, a następnie wszyscy udali się na spotkania z wychowawcami, którzy przekazali świadectwa i dyplomy.

            W tym roku szkolnym po raz pierwszy od 20 lat żegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Uroczystość zakończenia szkoły podstawowej rozpoczęła dyrektor szkoły Agnieszka Szczapa, która powitała uczniów wraz z rodzicami, grono pedagogiczne i pracowników szkoły oraz przybyłych gości: pana Rafała Mathiaka - Wójta Gminy Klembów, panią Iwonę Świebiodę - Dyrektora GOK w Klembowie, panią Agniezkę Gietka - Barańską Kierownika GOPS w Klembowie wraz z panią Danutą Gudalewicz, pana Andrzeja Pisarka - Radnego Gminy Klembów, pana Adama Wardakowskiego i Janusza Gocalińskiego - członków Koła Łowieckiego "Przepiórka" w Radzyminie.

            Następnie zostali wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie klas IV - VII, którzy nie tylko wzorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków i osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, ale także dbali o dobro naszej społeczności i reprezentowali naszą szkołę na zewnątrz. W tym roku szkolnym uczniowie kl. IV - VIII otrzymali nagrody, które zachęciły do wędrówek, gier i zabaw sportowych.

            Gratulacje złożyli także opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, p. Sylwia Wnuki i p. Anna Jeznach, które zwróciły uwagę na rolę uczniów w kształtowaniu życia szkoły i podziękowały tym, którzy w swoich działaniach starali się łączyć społeczność naszej szkoły i z zaangażowaniem dla niej pracowali.

P. Sylwia Wnuk w imieniu Biblioteki szkolnej wręczyła także nagrody za wzorowe czytelnictwo.

            Rozpoczęcie drugiej części uroczystości ogłosił dźwięk werbli, przy którym na salę weszli tegoroczni absolwenci.

W atmosferze powagi i wzruszenia dyrektor szkoły wraz z wychowawcą p. Anną Jeznach wręczyły Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce. 7 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Następnie pan Rafał Mathiak wręczając 3 Nagrody Wójta Gminy Klembów życzył najlepszym z najlepszych, aby podbijali świat, a potem wrócili i działali dalej na rzecz naszej Gminy.

            Dyrektor szkoły podkreśliła historyczny charakter tego spotkania, nie tylko ze względu na to, że szkolne lata absolwentów należą już do przeszłości. Zwróciła uwagę młodych ludzi na ich rolę w dziejach ludzkości. Zapewniła, że pokładamy nadzieję w tych, którzy w murach naszej szkoły rozwijali talenty, rzetelnie pracowali, poznawali siebie i innych, a teraz będą korzystać z  tej wiedzy i doświadczeń dla dobra innych. Życząc odwagi i siły w odkrywaniu własnej drogi, powołania, prosiła, aby w ich sercach pozostały wartości i zasady, które przekazali im rodzice i nauczyciele.

            Dyrektor szkoły skierowała słowa wdzięczności do grona pedagogicznego i pracowników szkoły za sumienną pracę wykonywaną z pasją, kompetencje i sympatię dla młodzieży. Podkreśliła znaczenie łączenia kształcenia z wychowaniem, które w dzisiejszych czasach jest ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie najważniejszym zadaniem, bo to od niego zależy kształtowanie postaw i dalsza droga młodych ludzi.

            Następnie zwróciła uwagę na dwa fundamenty pracy szkoły: współpracę z rodzicami i wszystkimi podmiotami, którym leży na sercu dobro dziecka. Podziękowała rodzicom i tym, którzy dostrzegają potrzeby i problemy naszych uczniów i są gotowi do wspólnego działania na rzecz ich rozwoju.

            Część oficjalną zakończył występ artystyczny tegorocznych absolwentów. Uczniowie zaprezentowali koncert życzeń dla swoich nauczycieli. W przygotowanych przez siebie wierszach, w słowach piosenek wyrazili wdzięczność nauczycielom i rodzicom za wsparcie na drodze, która stała się fundamentem ich edukacji.  Muzyka wypełniła także salę w chwili pożegnania absolwentów przez młodszych kolegów, którzy pozostawili na dalszą drogę koszulki, przypominające o ich szkolnych korzeniach. Wspaniałą pamiątką dla absolwentów okazał się filmik przygotowany przez wychowawcę kl. VII, p. Justynę Mathiak, który połączył teraźniejszość z przeszłością i wzruszył wszystkich obecnych.

Na koniec tort i wspólnie spędzone chwile pozwoliły oddalić moment rozstania.

Jeszcze raz życzymy naszej wspaniałej młodzieży, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie,odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, przyjaciół oraz spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Radosnych, pełnych wrażeń i przygód wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym!