Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 165476
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

Historia szkoły

Losy edukacyjne Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w latach 1920- 2011

1. 1920 r. - utworzenie szkoły powszechnej w Kraszewie.

Inspektorat Szkolny wynajmuje izby do nauki u gospodarzy.
Dzieci młodsze, a więc klasy pierwsza i druga uczą się w Kraszewie u W. Kielaka.
Starsze, czyli klasy trzecia i czwarta pobierają naukę w Rasztowie, w domu rodziny Polaków.

2. 1929 r.-1930 r. - istnieje pięć oddziałów szkoły powszechnej, obejmującej wsie Kraszew i Rasztów.

3. 1931 r. – ze względu na pożar sala lekcyjna z Rasztowa zostaje przeniesiona do Kraszewa i wynajęta u T. Syrówki.Przy szkole działa Koło  Młodzieży Wiejskiej „ Siew".

4. 1932 r. i 1933 r. - powołanie Koła Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, w skład którego wchodzi 10 mieszkańców z Kraszewa         i Rasztowa. Projekt budowy szkoły upada.

5. 1934 r. - na skutek żądania władz szkolnych, obie wynajmowane sale w Kraszewie zostają rozszerzone do wymaganego minimum, czyli 40 m² powierzchni, co znacznie poprawia warunki nauki.

6. 1937 r. - 1938 r. - przy szkole funkcjonuję pododdział Związku Strzeleckiego.

7. 1940 r. - naukę rozpoczyna 119 uczniów.

8. 1942 r. - zostaje zorganizowane dożywianie uczniów.

9. 1944 r. - zbliżający się front powoduje masową ucieczkę ludności. Na skutek zniszczenia wynajmowanych izb lekcyjnych, zajęcia szkolne prowadzone są w domu nauczyciela Feliksa Woźniaka na Orzeszniku. Funkcjonuję tajne nauczanie.
10. 1946 r. - nauczanie zostaje przeniesione do majątku dworskiego w Rasztowie. W wynajętej izbie u gospodarza działa przedszkole.
11. 1947 r. - przeniesiony z Radzymina barak po niemieckich żołnierzach zostaje zaadoptowany na potrzeby szkolne. Mieszczą się tu cztery izby lekcyjne, przedszkole, kancelaria i dwa pomieszczenia dla nauczycieli. Do szkoły chodzą dzieci z Kraszewa Starego, Rasztowa, Kraszewa Nowego, Rżysk i Orzesznika. Do roku 1947 w Starym Kraszewie funkcjonuje typowa wiejska czteroklasówka.
12. Od 1949 r. funkcjonuje 6 oddziałów szkolnych do których uczęszcza 150 uczniów. Działa Spółdzielnia Uczniowska oraz Koło Odbudowy Stolicy. Powstają pierwsze drużyny harcerskie. Szkoła staje się centrum kulturalnym.

13. 1960 r. - stanowisko kierownika szkoły obejmuję Barbara Chmielewska. Prężnie działają organizacje szkolne: PCK, SKO, TPPR, SKOW, Samorząd Szkolny, harcerstwo.

14. 1965 r. –kierownikiem szkoły zostaje Zofia Kupisek. W szkole naukę pobiera 230 uczniów. Organizowane są kursy edukacyjne, na których świadectwo ukończenia szkoły podstawowej otrzymuje 117 osób.
15. 1971 r. – zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły w składzie: Jan Wyszyński – przewodniczący, Tadeusz Matera – skarbnik, Ryszard Kupisek, Wincenty Sasin, Czesław Roguski, Romuald Reterski, Feliks Wojda, Edward Matera i Bogdan Kielak.

16. 1972 r. – ukończono budowę nowoczesnego obiektu szkolnego. Naukę w nim rozpoczyna 200 uczniów.

17. 1978 r. – przy szkole zostaje uruchomione przedszkole obejmujące dzieci w wieku od 3 do 6 lat, funkcjonujące do 1993 r. Ze względu na migrację ludności wiejskiej do miast i nieustannie zmniejszającą się liczbę uczniów, zajęcia odbywają się w systemie łączonym aż do 1989 r.

18. 1995 r. – dyrektorem zostaje Honorata Piotrowska.

19. 2000 r. - wraz z reformą oświaty, małą liczbą uczniów pojawia się groźba likwidacji szkoły.
Po raz kolejny lokalna społeczność wykazuje się solidarnością i odwagą społeczną chroniąc szkołę przed zamknięciem.
20. 2009 r. - przy szkole zostaje uruchomiony jedno oddziałowy punkt przedszkolny.
21. 2010 r. - dyrektorem szkoły zostaje Urszula Gałązka.
22. 2011 r. - zostaje uruchomiony drugi oddział punktu przedszkolnego.

Początki szkoły w Starym Kraszewie były bardzo trudne. Najpierw uczono w wynajmowanych prywatnych izbach, później pozyskano i przerobiono na potrzeby szkoły barak po byłych niemieckich wojskach, następnie przy bardzo dużym udziale miejscowej społeczności udało się wybudować nowy obszerny budynek szkolny.
Dzisiejsza szkoła jest nowoczesną, doskonale funkcjonująca placówką oświatową. Mieści się w pięknym budynku. Sale lekcyjne są przejrzyste, kolorowe, ładne i estetyczne. Działa pracownia komputerowa, biblioteka, kuchnia, stołówka oraz sala gimnastyczna.
W szkole od lat funkcjonują koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Teren szkolny jest zadbany i zagospodarowany z wieloma boiskami, z których również w czasie pozaszkolnym korzystają dzieci i rodzice.
Wszyscy czynią starania, aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do rozwoju i edukacji.