Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 165428
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

W ramach kierunków polityki oświatowej państwa oraz programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły w roku 2018/2019 podjęto szereg działań mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

W pierwszej kolejności uczniowie wzięli udział w badaniu na temat „Cyberprzemocy”. Przeanalizowano zgromadzony materiał badawczy i stworzono raport, który został opublikowany. Kolejne działania wynikały z wniosków opracowanych na podstawie ankiet.

 

W celu rozbudowania świadomości uczniów na temat zagrożeń czyhających w sieci, uczniowie wzięli udział w dwóch szkoleniach:

 

  • 11.03.2019 r. – „Profilaktyka cyberprzemocy” – lekcja poprowadzona przez policjanta.
  • 04.06.2019 r. – „Hazard nie dziękuję” – warsztaty zorganizowane przez Krajową Administrację Skarbową.

 

Działaniami profilaktycznymi objęto też grupę rodziców i nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu na temat uzależnień w sieci. Organizatorem spotkania był Pan P. Deputowski - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja medialna.

 

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły liczne lekcje dotyczące problematyki cyberprzemocy, uzależnień i hejtu na lekcjach wychowawczych oraz informatyki.

Popularyzując poprawne zachowania, szkoła uczestniczyła także w społecznej akcji „Dzień dobry, zacznij dobrze dzień”, której celem było uwrażliwienie na empatyczne zachowania uczniów. Cała społeczność szkolna włączyła się w działania zmierzające do budowania dobrych relacji osobistych oraz pozytywnego klimatu w szkole.

 

Ostatnim przedsięwzięciem był udział uczniów w konkursie na mem, któremu przyświecało hasło „Nie dla przemocy”. Uczniowie podjęli szereg aktywności propagujących przeciwdziałanie szeroko rozumianej przemocy fizycznej i psychicznej w świecie rzeczywistym i wirtualnym. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Gietka-Barańskiej – kierownikowi GOPS-u za ufundowanie wartościowych nagród dla uczestników konkursu. Uczestnicy otrzymali min. słuchawki, power banki oraz pendrive-y.

 

Mamy nadzieję, że podjęte przez szkołę działania przyniosą oczekiwane efekty. Uczniowie z większa świadomością i w bezpieczny sposób będą korzystać z zasobów Internetu.