Kalendarium

Czwartek, 2021-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 365677
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 120 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta

Celem szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą powinien cechować patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

We wstępie do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) czytamy:

   „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

   Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie

   Obecnie nasza ojczyzna jest bezpieczna, a Polacy nie muszą walczyć o niepodległość. Dzisiejszy patriotyzm powinien przejawiać się więc inaczej między innymi w szacunku do godła, hymnu, języka polskiego i historii. O przywiązaniu do ojczystego kraju świadczy również dbałość o lokalną kulturę i obyczaje, a także troska o środowisko.

W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na poznawanie historii regionu. Przypominamy sylwetki lokalnych patriotów takich jak gen. F.Żymirski, odwiedzamy miejsca pamięci, uczestniczymy w gminnych uroczystościach. Dodatkowo realizujemy projekty, organizujemy konkursy i włączamy się w akcje ogólnopolskie. W ten sposób uwrażliwiamy uczniów na historię im najbliższą, aby pamiętały o własnych korzeniach. Tym samym wierzymy, że tożsamość regionalna pomoże dzieciom określić ich miejsce we współczesnym świecie.