Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387971
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

RODO

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów związanych z promocją szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, z siedzibą: ul. Szkolna 5, 05-205 Klembów

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie z siedzibą: ul. Szkolna 5, 05-205 Klembów Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.