Kalendarium

Środa, 2020-04-08

Imieniny: Amadeusza, Cezaryny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 199249
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

wtorek

14 października

Dzień KEN

poniedziałek

1 listopada

Wszystkich Świętych

piątek

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

poniedziałek

23-31 grudnia

1- 6 stycznia

Zimowe ferie świąteczne

 

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.

 

9-14 kwiecień

Wiosenne ferie świąteczne

czwartek - wtorek

21-23 kwietnia

Egzamin Ósmoklasisty

wtorek-czwartek

1 maj

Święto Pracy

piątek

11 czerwiec

Boże Ciało

czwartek

26 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

piątek

27 czerwiec- 31 sierpień

Ferie letnie

 

 

 

 

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela:

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapewnienia opieki świetlicowej w tym dniu w godz. 7.45-14.00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

2 - 3 stycznia 2020r. podczas zimowych ferii świątecznych

12 czerwca po święcie Bożego Ciała

W dniu 1 czerwca odbędzie się Piknik Rodzinny (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). W związku z powyższym dyrektor szkoły ustali w tym dniu inną organizację pracy szkoły.

 

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych między świętami (tj. 23, 12, 19r, 27, 12, 19r, 30.12.19r, 2-3.01.20r, 9.04.20r, 14,04.20r, 12,06.20r) , proszeni są o zgłoszenie potrzeby zorganizowania dyżuru w świetlicy do wychowawców, najpóźniej dwa tygodnie wcześniej przed planowaną przerwą. Jeżeli dyrektor szkoły zdiagnozuje potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych dla grupy dzieci min. 10 osobowej, powiadomi o tym fakcie rodziców na 10 dni przed planowaną przerwą.