Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388081
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października

Dzień KEN

1 listopada

Wszystkich Świętych

2 listopada

Dzień Zaduszny

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

23-31 grudnia

1- 6 stycznia

Zimowe ferie świąteczne

18 - 31 stycznia

Ferie zimowe

 

1 - 6 kwietnia

Wiosenne ferie świąteczne

25- 27 maja

Egzamin ósmoklasisty

1 maja

Święto Pracy

3 czerwca

Boże Ciało

25 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca- 31 sierpień

Ferie letnie

 Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela:

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapewnienia opieki świetlicowej w tym dniu w godz. 7.45-14.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

2 XI Dzień Zaduszny

4, 5 stycznia 2021r. podczas zimowych ferii świątecznych

4 czerwca po święcie Bożego Ciała 

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia opiekę. Ze względu na organizację pracy prosimy o zgłaszanie dzieci do opieki do wychowawców najpóźniej na 2 dwa dni przed dniem wolnym od zajęć.

28 maja Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu dyrektor szkoły ustali inną organizację pracy szkoły.

 

Dyrektor szkoły przeprowadza także diagnozę zapotrzebowania na organizacje opieki w dniach zimowej przerwy świątecznej. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych między świętami (tj. 23, 28, 29, 30 grudnia 2020r.) , proszeni są o zgłoszenie potrzeby zorganizowania dyżuru w świetlicy do wychowawców, najpóźniej na dwa tygodnie wcześniej przed planowaną przerwą. Jeżeli dyrektor szkoły zdiagnozuje potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych dla grupy dzieci min. 10 osobowej, powiadomi o tym fakcie rodziców na 7 dni przed planowaną przerwą.