Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387966
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Informacje ogólne

Organizatorem Projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712. 

Projekt ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest zainteresowanie  matematyką uczniów klas drugich szkół podstawowych oraz ukazanie realnego wykorzystania zagadnień matematycznych w życiu. Projekt zakłada realizację 8 scenariuszy lekcji połączonych w cykl (6 scenariuszy matematycznych i 2 kompetencyjnych). 

Na Projekt składa się:

a) realizacja i udokumentowanie przeprowadzonych zajęć na podstawie poniżej wskazanych scenariuszy w określonych terminach:

     - do 10 października 2018 r. pierwszego z czterech scenariuszy kompetencyjnych (Jak wspólnie zapracować na sukces?, Jak gimnastykować wyobraźnię?, Czy można uczyć się szybciej?, Jak uczyć się koncentracji uwagi?);

     - do 13 maja 2019 r. drugiego z czterech scenariuszy kompetencyjnych (Jak wspólnie zapracować na sukces?, Jak gimnastykować wyobraźnię?, Czy można uczyć się szybciej?, Jak uczyć się koncentracji uwagi?);

     - do 13 maja 2019 r. sześciu scenariuszy w dowolnej kolejności (Ile kalorii jest w diecie sportowca?, Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy?, Jak oszacować budżet lodowiska?, Jak obliczyć powierzchnię ringu?, Jak obliczyć trasę maratonu?, Jakie bryły kryją się w stadionie?); 

b) wypełnienie elektronicznej ankiety, która zostanie udostępniona na profilu Uczestnika na zakończenie Projektu.

Uczestnik Projektu będzie miał pierwszeństwo w zgłoszeniu klasy, z którą realizuje Projekt, na wykład dla dzieci o tematyce przyrodniczej lub technicznej. Wykłady prowadzone będą przez naukowców w maju lub czerwcu 2019 r., na uczelniach wyższych w wybranych miastach w Polsce. Udział w wykładzie jest płatny.