Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388010
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Informacje ogólne

Projekt "Teatrdla życia wprzyjaźni” jest realizowany w naszej szkole przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek !”

Partnerami projektu są: 

- Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

- Sołectwo w Starym Kraszewie,

- Stowarzyszenie Zespół Muzyki Dawnej "Flauti Divertenti",

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie.

 Działania projektu: 

1. Realizacja programu warsztatów teatralno - muzycznych dla 16 dzieci. 

Program zajęć jest oparty na koncepcji nowego nurtuedukacji teatralnej, który zakłada wykorzystanie technik teatralnych do wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, szczególnie w zakresie życia społecznego. Najważniejszy staje się sam proces stworzenia, a nie jego efekt - spektakl teatralny. 

2. Zajęcia specjalistyczne - rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla 8 dzieci.

3. Warsztaty dla rodziców "Cyberdzieci w teatrze dla życia", czyli o znaczeniu edukacji dla kultury w rozwoju dziecka i zagrożeniach uzależnieniem od komputera i Internetu. 

4. Prezentacja spektaklu podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie oraz uroczystości gminnych i lokalnych. 

Projekt jest realizowany od 7 stycznia do 7 czerwca 2019r. 

Warsztaty teatralno - muzyczne prowadzi aktor, prezenter radiowy i telewizyjny - Aleks Mackiewicz, który doświadczenie zawodowe łączy z pasją szerzenia edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży. 

Opiekunem grupy teatralnej jest Agnieszka Perzyna (wychowawca grupy przedszkolnej). 

Instruktorem zajęć w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych jest Emilia Pieńczuk (nauczyciel specjalista).1        1           1         1          1

 

Projekt  dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek !”