Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 165330
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA: https://przedszkola-klembow.nabory.pl/

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klembów jest organem prowadzącym, na rok 2019/2020 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

 

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica 

Od

do

8 marca 2019

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20.

8 marca 2019

15 marca 2019

do godz. 12:00

Przekazanie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

18 marca 2019

od godz 12:00

9 kwietnia 2019

do godz. 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

18 marca 2019

od godz. 12:00

9 kwietnia 2019

do godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

9 kwietnia 2019

 

 

 

25 kwietnia 2019

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26 kwietnia 2019

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

26 kwietnia 2019

od godz. 15.00

8 maja 2019

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.