Kalendarium

Wtorek, 2019-10-15

Imieniny: Jadwigi, Leonarda

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 134874
  • Do końca roku: 77 dni
  • Do wakacji: 255 dni

Płatności

INFORMACJA O SPOSOBIE PŁATNOŚCI

Od 1 marca 2019r. wprowadza się możliwość opłat za wyżywienie oraz opłat stałych:

  • Przelewem na konto szkoły: Banki Pekao S.A.

66 1240 6074 1111 0000 4994 3580

  • Gotówką w kasie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

W tytule przelewu należy wpisać następującą treść:

Imię i nazwisko dziecka,

opłata za wyżywienie PRZEDSZKOLE, za miesiąc, za który wnoszona jest opłata, kwota….

opłata stała za miesiąc ……, kwota……………

 

Sposób naliczania opłat

  1. Opłata za wyżywienie naliczana jest z góry za kolejny miesiąc. Opłata jednostkowa za śniadanie to 2,30zł, obiad 3,70 zł, podwieczorek 1,50zł.
  2. Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego naliczana jest z dołu na koniec miesiąca na podstawie listy obecności. Od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka jest bezpłatny. Za pozostałe godziny w ramach pracy przedszkola nalicza się 1 zł zgodnie z podpisanymi deklaracjami.
  3. O wysokości opłat informuje wychowawca grupy w formie pisemnej.
  4.  Opłaty należy uiścić do 7 dnia każdego miesiąca.

Nieobecności dzieci, trwające dłużej niż 1 dzień, należy zgłaszać telefonicznie  (tel. 782 19 7015) Można też przesłać wiadomość tekstową, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, termin nieobecności.

Odliczenie płatności za wyżywienie w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godz. 8.00, zostaje odliczona kwota za wyżywienie od dnia następnego.