Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388053
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Płatności

INFORMACJA O SPOSOBIE PŁATNOŚCI

Od 1 września 2019r. zmienia się konto do opłat za wyżywienie i opłatę stałą.

 

Przelewem na konto:

opłata za godziny (tzw. opłata stała): 72 1240 6335 1111 0010 9180 7879

opłata za wyżywienie: 26 1240 6335 1111 0010 9180 7446

 

W tytule przelewu należy wpisać następującą treść:

Imię i nazwisko dziecka,

opłata za wyżywienie PRZEDSZKOLE, za miesiąc, za który wnoszona jest opłata, kwota….

/opłata stała za miesiąc ……, kwota……………

 

Sposób naliczania opłat

  1. Opłata za wyżywienie naliczana jest z góry za kolejny miesiąc. Opłata jednostkowa za śniadanie to 2,50zł, obiad 4,50 zł, podwieczorek 2 zł.
  2. Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego naliczana jest z dołu na koniec miesiąca na podstawie listy obecności. Od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka jest bezpłatny. Za pozostałe godziny w ramach pracy przedszkola nalicza się 1 zł zgodnie z podpisanymi deklaracjami.
  3. O wysokości opłat informuje wychowawca grupy w formie pisemnej.
  4.  Opłaty należy uiścić do 7 dnia każdego miesiąca.

Nieobecności dzieci, trwające dłużej niż 1 dzień, należy zgłaszać telefonicznie  (tel. 782 19 7015) Można też przesłać wiadomość tekstową, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, termin nieobecności.

Odliczenie płatności za wyżywienie w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godz. 8.00, zostaje odliczona kwota za wyżywienie od dnia następnego.