Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387987
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych

Projekt realizowany w klasie II i III  w roku szkolnym 2019/2020

 

CELE PROJEKTU:

rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

rozwijanie aktywności czytelniczej,

doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

integracja zespołu klasowego,

współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 r.

 

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE

Projekt będzie wykorzystany jako innowacja pedagogiczna.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów klasa wybiera jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona zadania i zobowiązana jest do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu projektowego.

Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów bądź zaproszonych gości.

Po zrealizowaniu każdego modułu klasa otrzyma POTWIERDZENIE jego realizacji. Potwierdzenie to zostanie przesłane nauczycielowi, który umieści sprawozdanie z realizacji modułu na stronie projektu w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia modułu.

Sprawozdanie z realizacji każdego modułu należy stworzyć w formie krótkiego opisu (jakie zadania zostały zrealizowane i w jaki sposób) oraz dołączyć do niego przynajmniej cztery zdjęcia (po jednym z każdego zrealizowanego zadania).

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane jest zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Owocnego udziału w projekcie życzą wychowawczynie A. Bryl i  B.Syrówka.