Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387995
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Projekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA”

Projekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA”

To już wiem to ogólnopolski program badający postępy uczniów klasy III w 2019/2020r.

Uczniowie będą brać udział w badaniach na początku roku szkolnego oraz po realizacji poszczególnych partii materiału.

Po każdym badaniu jest możliwość porównania wyników pojedynczych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i Polski.

Za każdym razem można zobaczyć, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Gotowy materiał służy do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

W tym roku szkolnym rodzice otrzymają trzyletni raport postępów ucznia ( za I etap kształcenia).

 

Ważne terminy- harmonogram monitorowania wyników

30.09.2019

koniec dodawania klas -To już wiem! Klasa 3

04.10.2019

koniec publikacji materiałów -To już wiem!: EW3/0/ps, EW3/0/m

koniec wpisywania wyników -To już wiem!: EW3/0/m, EW3/0/ps

21.10.2019

początek publikacji materiałów -To już wiem!: EW3/1/ps, EW3/1/m

22.11.2019

koniec wpisywania wyników -To już wiem!: EW3/1/m, EW3/1/ps

koniec publikacji materiałów -To już wiem!: EW3/1/m, EW3/1/ps

02.12.2019

początek publikacji materiałów -To już wiem!: EW3/2/pp, EW3/2/m

Udział w programie jest bezpłatny . Uczestnik programu otrzyma zaświadczenie o udziale w programie, a szkoła certyfikat.

Wysokich wyników w nauce życzy wychowawczyni B.Syrówka.